Inspiratiesessie 28 maart: Aanbesteden met impact, het kan áltijd! Over het opschalen van MVOI beleid in je gemeente.

Op donderdag 28 maart van15:00 tot 17:00 uur organiseren de City Deal Impact Ondernemen en de Gemeente Haarlem de inspiratiesessie Aanbesteden met impact, het kan áltijd! in de Stadsgarage te Haarlem!

Als directielid of inkoper van een gemeente of andere publieke instelling, ben je van harte uitgenodigd voor de inspiratiesessie Aanbesteden met impact, het kan áltijd, op donderdag 28 maart. Samen met collega’s en impact ondernemers, kijk je tijdens deze middag hoe je met aanbestedingen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kunt realiseren – in élk inkooptraject, want het kan (bijna) áltijd!

Ambities voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) krijgen steeds meer aandacht. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe benutten gemeenten en andere publieke instellingen hun inkoopkracht om de grootste maatschappelijke waarde te creëren? En hoe kunnen overheden en marktpartijen samenwerken aan een socialer, inclusiever, gezonder en groener Nederland?

Programma

Jack Stuifbergen (impact onderneming Breedweer) en Sanne van Kamp (gemeente Haarlem) leiden de middag in. Jack vertelt dat het stellen van de juiste vragen binnen een aanbesteding leidt tot extra impact, door zijn eigen bedrijf en/of door andere (impact) ondernemers. Sanne vertelt hoe de gemeente Haarlem hier aan invulling geeft, welke duurzame en sociale impact daarmee extra wordt gerealiseerd en hoe de gemeente dit aanstuurt.

Na deze inspirerende inleidingen, gaan we gezamenlijk aan de slag: hoe kunnen we MVOI opschalen en aanbesteden met impact de norm maken?

Vervolg

Belangstellenden kunnen zich na afloop aanmelden voor een vervolgbijeenkomst. Hierin bieden experts verdere ondersteuning aan inkopende organisaties:

Aanmelden

Wil jij samen het MVOI-beleid verder brengen en méér impact realiseren? Meld je dan voor 21 maart aan via dit formulier. Deelname is kosteloos. Tot dan!

Meer weten?

Meer informatie over dit thema en de City Deal Impact Ondernemen vind je hier.

Vorige itemPartnerblog: Over het verschil tussen dingen goed doen en de goede dingen doen