Resultaatfinanciering

Betrokken partijen in de City Deal Impact Ondernemen werken aan het zichtbaar maken van publieke en private financieringsmogelijkheden op het vlak van impact ondernemen. Resultaatfinanciering is hier een concreet voorbeeld van. Partners gaan in dialoog met gemeenten en financiële instellingen. Het uiteindelijke doel is om meer alternatieve financieringsopties te realiseren.

Je hebt gezocht op

Toolbox Makelaars met Mandaat

Toolbox Makelaars met Mandaat Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke en circulaire ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners…

Lees meer >

Impactanalyse pilot Sociaal innovatiefonds

Impactanalyse pilot Sociaal innovatiefonds De maatschappelijke baten van het Sociaal Innovatiefonds lijken ruimschoots op te wegen tegen de kosten, maar…

Lees meer >

Video & podcast: ‘resultaatfinanciering – betalen voor impact?’

Donderdag 22 september vond het webinar “Resultaatfinanciering: betalen voor impact?” plaats. Een webinar gericht op resultaatfinanciering; verschillende sprekers gingen in gesprek over de voordelen en de uitdagingen, zowel vanuit het oog van een gemeente als ondernemer en financier. Luister en bekijk hier het webinar terug.

Lees meer >