Toolbox Makelaars met Mandaat

Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke en circulaire ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners van de City Deal Impact Ondernemen willen.

Op initiatief van de City Deal Impact Ondernemen komt de werkgroep makelaarsteam met mandaat op regelmatige basis rond een thema bijeen. De groep, bestaande uit ambtenaren met een beleidsachtergrond, kennisinstellingen en adviesbureaus, deelt kennis en biedt ondersteuning bij het uitrollen van de toegewijde multidisciplinair teams, die een brug vormen tussen impact ondernemers en gemeentelijke organisaties of de provincie. De geleerde praktijklessen zijn door Platform31 en KplusV opgetekend in de Toolbox Makelaars met Mandaat.

Voor wie?

De toolbox is met name interessant voor beleidsmedewerkers economie, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn en/of duurzaamheid bij gemeenten en provincies, die meer willen weten en aan de slag willen met dit impact ondernemen of dit een stap verder wil brengen in hun organisatie.

Modulair, interactief ‘werkboek’

De toolbox is opgebouwd uit zes verschillende onderdelen, ‘opstarten’, ‘verkennen’, ‘visie’, ‘actie-agenda’, ‘beleidsaanpassingen’ en ‘evalueren en monitoren’, met elk uit één of meerder modules. Aan de hand van de verschillende modules wordt de lezer meegenomen in het inrichten van een makelaarsteam met mandaat en het opzetten en uitvoeren van een strategie voor impact ondernemen.

Tipje van de sluier

Een aantal inzichten tips en tricks die je in deze toolbox terug kunt vinden:

De toolbox:
Download het document hier.

Of bekijk de Toolbox hier.

Auteurs toolbox: Annemiek van Tol en Tessa Geertsema (KplusV). Met dank aan Gemeente Groningen, de Provincie Overijssel, de Gemeente Amersfoort, de Gemeente Haarlem, de Gemeente Emmen, de Gemeente Rotterdam en de leden van de Werkgroep Makelaars met Mandaat.