(Webinar) Modelleren van brede welvaart op regionaal en lokaal niveau: van theorie tot beleidsvorming

Vrijdag 5 april 2024, 14.00-16.00 uur CET

Al lange tijd worden economische maatstaven zoals het BBP gebruikt als de belangrijkste, vertrouwde indicatoren van hoe goed we het doen. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe metrieken ontwikkeld die het mogelijk maken om meer brede, inclusieve en diverse definities van welvaart te meten. In de academische wereld leggen concepten zoals relationele economie, economie van wederkerigheid, de agape-economie en andere een theoretische basis van hoe vooruitgang te bekijken door een andere lens. Op nationaal niveau bespreekt ons parlement jaarlijks de ‘brede welvaartsmonitor’ en de SDG’s, zoals geproduceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De politieke debatten over brede welvaart hebben echter nog steeds beperkte invloed op beleidsvorming en parlementaire beslissingen, en – nog belangrijker – als ze worden uitgevoerd, zijn ze nog steeds beperkt effectief op het niveau van burgers. Hoe komt dit?

Typisch werden dergelijke maatstaven op nationale schaal gebruikt. We moeten echter erkennen dat een lokale benadering nodig is, als we spreken over brede welvaart, duurzaamheid en een daadwerkelijk hogere kwaliteit van leven. Er is een toenemende interesse in het niveau van de overheid dat het dichtst bij de mensen staat: de gemeente en de regio. De gemeente is de entiteit die het meest het verschil kan maken in de levens van mensen. Daarom zal een land dat effectieve gemeenten heeft, een meer betekenisvol niveau van welvaart vinden.

You manage what you measure. Het is daarom belangrijk en urgent om tot een consistente aanpak te komen voor het meten van welvaart op alle aggregatieniveaus: natuurlijk als land, maar ook in provincies, regio’s en gedetailleerd op gemeentelijk niveau. Er zijn echter een aantal uitdagingen om dit doel te bereiken.

Hoe komen we tot een consistente, praktische meting van brede welvaart op alle regionale en lokale niveaus, die beleidsvorming en politieke besluitvorming het beste dient? Welke technische en sociale obstakels staan vooruitgang in de weg? Wat is de status quo in ons land en wat kunnen we leren van best practices in het buitenland?

Aanmelden kan via: www.f-act.com/webinarmodellingprosperity

Team Regio Deals (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Eppo Bruins (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

namens de Rijks Innovatie Community (RIC)

Vorige itemPartnerblog: Over het verschil tussen dingen goed doen en de goede dingen doen