Leidraad makelaarsteam met mandaat

Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners van de City Deal Impact Ondernemen willen. Deelnemende gemeenten richten een toegewijd team op impact ondernemen in, zogenoemde makelaarsteam met mandaat. Dit multidisciplinaire team biedt passende ondersteuning aan impact ondernemingen. In gesprek met deze gemeenten merken ondernemers dat de ondernemersbehoefte om impact te maken, voorop staat. Ondernemingen die én circulair én inclusief werken, worden geholpen in plaats van gehinderd door het gemeentelijke loket. Bovendien zetten deze teams de eigen organisatie in beweging om bijvoorbeeld impactvol in te kopen.

Werkgroep ‘makelaarsteam met mandaat’

Deelnemende gemeenten experimenteren in de praktijk met de inrichting van een team dat impact ondernemen in de regio kan faciliteren, een zogenoemd ‘makelaarsteam met mandaat’. Geleerde praktijklessen worden opgetekend in een leidraad. Deze handvatten helpen om op strategisch niveau draagvlak te creëren voor impact ondernemen en laten voorbeelden in uitvoering zien.

Betrokken organisaties: gemeenten Apeldoorn en Emmen, provincie Overijssel, KplusV en Platform31

Contactpersoon: Annemiek van Tol (Platform31) en Marc van Zanten (gemeente Apeldoorn)

Je hebt gezocht op

Impact ondernemen aanjagen. In Haarlem kunnen ze er wat van!

Impact ondernemen aanjagen. In Haarlem kunnen ze er wat van! Een regionaal inkoopplatform en een regionale helpdesk, een groeiend aantal…

Lees meer >

Toolbox Makelaars met Mandaat

Toolbox Makelaars met Mandaat Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke en circulaire ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners…

Lees meer >

Drie lessen ‘ruimte maken voor impact ondernemen’

Dag één van de leergang ruimte en vastgoed voor impact ondernemen zit er op. Een enthousiaste groep van vijftien ambtenaren concentreerde zich op de vraag: hoe kan ik in mijn gemeente ruimte maken voor ondernemers die maatschappelijk van waarde zijn.

Lees meer >