Privacyverklaring

City Deal Impact Ondernemen, gevestigd aan Waldorpstraat 80 2521 CD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Waldorpstraat 80
2521 CD Den Haag
citydealimpactondernemen.nl

Roos Marinissen is de Functionaris Gegevensbescherming van City Deal Impact Ondernemen. Zij is te bereiken via roos.marinissen@platform31.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

City Deal Impact Ondernemen verwerkt je persoonsgegevens als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roos.marinissen@platform31.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

City Deal Impact Ondernemen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

City Deal Impact Ondernemen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden bewaard in Mailchimp, het systeem waarmee we nieuwsbrieven verzenden. Wij delen deze gegevens niet met anderen en gebruiken die niet voor andere doeleinden. De gegevens blijven in Mailchimp bewaard zo lang je daar toestemming voor geeft. Er staat een mogelijkheid om je af te melden onder elke nieuwsbrief. Door hierop te klikken, verwijdert Mailchimp automatisch je gegevens.

Mailchimp gebruikt cookies waarmee wij het gebruik van de nieuwsbrieven kunnen analyseren, zoals het aantal keren dat de nieuwsbrief geopend wordt of op welke artikelen ontvangers het vaakst klikken. Over deze cookies kun je meer informatie vinden in de privacyverklaring van Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden

City Deal Impact Ondernemen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

City Deal Impact Ondernemen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. City Deal Impact Ondernemen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder een overzicht:

Cookie: .citydealimpactondernemen.nl
Naam: _ga_Y566NB0R7T
Functie: ‘Session state’-cookie die zorgt dat je gedurende het bezoek niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft in te voeren.
Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Cookie: .citydealimpactondernemen.nl
Naam: _ga
Functie: Wordt geanonimiseerd gebruikt om het aantal bezoeken te meten en te zien op welke manier zij de website gebruiken.
Bewaartermijn: 1 jaar en 1 maand

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: .youtube.com
Naam: VISITOR_PRIVACY_METADATA
Functie: Bewaart je akkoord op de privacy-instellingen, zodat je die bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te bevestigen.
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: .youtube.com
Naam: YSC
Functie: Houdt voor YouTube bij hoe vaak een embedded video wordt bekeken.
Bewaartermijn: Gedurende het bezoek

Cookie: .youtube.com
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Houdt gebruikersinstellingen van YouTube bij voor filmpjes die in verschillende websites embedded zijn. Kan ook bepalen of de gebruiker de oude of nieuwe video-interface te zien krijgt.
Bewaartermijn: 6 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar roos.marinissen@platform31.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. City Deal Impact Ondernemen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

City Deal Impact Ondernemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

City Deal Impact Ondernemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met roos.marinissen@platform31.nl.