Contact

De City Deal Impact Ondernemen is gebaseerd op zeven thema’s. Aan elk thema wordt gewerkt door een werkgroep, aangestuurd door een themacoördinator. Onderlinge afstemming vindt plaats in de werkgroepen, tussen de coördinatoren en met het partnernetwerk. Het ondersteunend team draagt bij met netwerk, procesmanagement en communicatie. Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vraag.

Themacoördinatoren

Bartel Geleijnse

THEMA 1: IMPACT ONDERNEMEN ZICHTBAAR MAKEN

bartel.geleijnse@thecolourkitchen.com

Bart Meijs

THEMA 2: IMPACTFINANCIERING

bart@meijsimpact.nl

André Brasser

THEMA 3: REGIONALE IMPACT- EN MKB-NETWERKEN

andre@stichtingstadsgarage.nl

Floortje van Aken

THEMA 4: IMPACTVOL ONDERNEMEN DOOR MKB

f.vanaken@kplusv.nl

Edwin Jong

THEMA 5: IMPACTVOL INKOPEN

ejong@deloitte.nl

Jeroen Loef

THEMA 6: IMPACT ONDERNEMEN IN ONDERWIJS

j.loef@pl.hanze.nl

Jorien van Lookeren Campagne

THEMA 7: BELEID & ONTWIKKELING

jorien@citydealimpactondernemen.nl

Ondersteunend team

Farida Polsbroek

DEALMAKER • CONTACTPERSOON DEPARTEMENTEN & PROVINCIES

farida.polsbroek@minbzk.nl

Edwin Teljeur

PROJECTLEIDER • CONTACTPERSOON IMPACT ONDERNEMERS • BESTUURLIJKE KOPGROEP • ALGEMENE ZAKEN

edwinteljeur@gmail.com

Roos Marinissen

SECRETARIS • CONTACTPERSOON GEMEENTEN & KENNISINSTELLINGEN • ALGEMENE ZAKEN

roos.marinissen@platform31.nl

Jan Bockma

TEKSTSCHRIJVER & ADVISEUR • WEBSITE

jan@zinnenmetimpact.nl

Nathalie van den Heuvel

PROJECTASSISTENT

nathalie@citydealimpactondernemen.nl