Contact

De City Deal Impact Ondernemen werkt met een coördinatieteam. De leden van het coördinatieteam werken samen in één van de sporen (overheden, ondernemersnetwerken of financiers). Onderlinge afstemming vindt plaats binnen de sporen, tussen de sporen en met het partnernetwerk. Het ondersteunend team draagt bij met netwerk, procesmanagement en communicatie. Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vraag.

Coördinatieteam

Stefan Panhuijsen

LOKET VOOR ONDERNEMERS • DOORBRAAKTRAJECTEN

stefan@social-enterprise.nl

Edwin Jong

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD OPDRACHTGEVERSCHAP (INKOOP)

ejong@deloitte.nl

Marc van Zanten

MAKELAARSTEAM MET MANDAAT

m.vanzanten@apeldoorn.nl

Bart Meijs

CONTACTPERSOON IMPACT INVESTEERDERS EN FINANCIERS

bart@meijsimpact.nl

Nynke Struijk

CONTACTPERSOON IMPACT INVESTEERDERS EN FINANCIERS

nynke.struik@rabobank.nl

Miriam Salamons

IMPACT METEN • KLANKBORDGROEP BVM

m.salomons@minezk.nl

Andre Brasser

KENNIS- EN NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR ONDERNEMERS

andre@stichtingstadsgarage.nl

Floortje van Aken

SAMENWERKING MET IMPACT FIRST & IMPACT SECOND BEDRIJVEN

floortje@impactnoord.nl

Marco Florijn

CONTACTPERSOON IMPACT INVESTEERDERS EN FINANCIERS

marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl

Ondersteunend team

Farida Polsbroek

DEALMAKER • CONTACTPERSOON DEPARTEMENTEN & PROVINCIES

farida.polsbroek@minbzk.nl

Edwin Teljeur

PROJECTLEIDER • CONTACTPERSOON IMPACT ONDERNEMERS • STUURGROEP • ALGEMENE ZAKEN

edwinteljeur@gmail.com

Annemiek van Tol

IMPACT DINSDAG • EVENEMENTEN

annemiek.vantol@platform31.nl

Sabina Gietema

SECRETARIS • CONTACTPERSOON GEMEENTEN & KENNISINSTELLINGEN • ALGEMENE ZAKEN

sabina.gietema@platform31.nl

Matthijs Hazeleger

WEBSITE & SOCIALS

matthijs@casecommunicatie.nl