Nationale SDG Rapportage: actie nodig voor duurzame, inclusieve economie

Koop als overheid en bedrijfsleven duurzamer in. Zorg voor meer SDG-impactfinanciering. Stel standaarden vast voor het meten en evalueren van impact. Het zijn een aantal aanbevelingen uit de Achtste Nationale SDG Rapportage die 15 mei is gepubliceerd. Het rapport brengt in kaart wat in Nederland de voortgang is van de Sustainable Development Goals (SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030) en de brede welvaart. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een duurzame, inclusieve economie, speelt daarin een belangrijke rol.

Het zijn precies de onderwerpen waarop impactondernemers een verschil willen maken. Niet alleen economische en materiële groei, maar ‘brede welvaart’: kwaliteit van leven binnen ruimtelijke en natuurlijke grenzen, zowel voor huidige als toekomstige generaties, nationaal én internationaal. Dit concept heeft veel overlap met de SDG’s, de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die alle VN-lidstaten in 2030 willen bereiken, zoals goede gezondheidszorg voor iedereen, armoede terugdringen, klimaatactie en meer.

De Achtste Nationale SDG Rapportage brengt in beeld hoe we ervoor staan met deze doelstellingen. Hierin vind je zowel het perspectief van de Rijksoverheid als die van vertegenwoordigers van decentrale overheden, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, jongeren en kennisinstellingen.

Te weinig vooruitgang

Gezamenlijk stellen ze vast dat er weliswaar veel goed gaat, maar dat er zowel in Nederland als wereldwijd te weinig vooruitgang is om de ambities in 2030 te bereiken. Zo gaan we in het huidige tempo in Nederland de doelstellingen voor duurzame landbouw, klimaat en duurzame productie en consumptie zeker niet halen. Maar ook maken bijvoorbeeld vergrijzing en hogere schulden van huishoudens het financieel lastiger om ongelijkheid tegen te gaan.

Om de vooruitgang te versnellen, stellen de auteurs van de rapportage ‘drie belangrijke hefbomen’ vast, waarin een grote rol voor de Rijksoverheid is weggelegd. Zo is het van belang dat we gezamenlijk een aantrekkelijk, positief toekomstbeeld delen, met samenhang en duidelijke kaders voor op de lange termijn. Ook sterkere betrokkenheid en partnerschappen zijn nodig – onder meer met stevigere overheidsondersteuning van de inzet van burgers, bedrijven en organisaties, want die nemen al regelmatig initiatieven op het gebied van duurzaamheid en saamhorigheid.

Duurzame, inclusieve economie

Een andere hefboom is dat de ‘juiste randvoorwaarden’ voor een duurzame en inclusieve economie nodig zijn. Hierin komen een aantal specifieke thema’s terug waar ook binnen de City Deal Impact Ondernemen aan gewerkt wordt, vertelt projectleider Edwin Teljeur: “Zoals het rapport stelt: ‘duurzaamheid moet lonend zijn’. Het is dan ook mooi om te zien dat er aandacht is voor impactvol inkopen. Niet alleen het bedrijfsleven, ook de overheid heeft een enorme inkoopkracht. Hoe meer die wordt ingezet om ondernemen met impact te stimuleren, hoe meer we bereiken op de SDG’s. Daarnaast stelt de rapportage vast dat duurzame, inclusieve bedrijven op dit moment moeten concurreren onder de voorwaarden van de ‘oude’ economie. Daardoor zijn ze in het nadeel, want het is commercieel helaas nog te aantrekkelijk om geen rekening te houden met mens en milieu. Verder is er aandacht voor het gebrek aan vergelijkbare standaarden om impact te meten en te evalueren, terwijl dit van groot belang is: niet alleen om als ondernemer te laten zien wat je bereikt, maar ook om te weten of je überhaupt de juiste stappen zet.”

Zoals in de rapportage is te lezen, worden op al deze onderwerpen al stappen gezet: manifesten om duurzamer in te kopen, samenwerkingen om meer in impact te investeren en nieuwe richtlijnen om over duurzaamheid te rapporteren. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Edwin Teljeur. “Zoals het rapport al stelt: samenwerking is van groot belang. Om te zorgen dat deze ontwikkelingen écht omarmd worden, hebben we iedereen nodig. Daarom gaan we met het partnernetwerk van de City Deal de komende twee jaar volop aan de slag, zodat we met deze thema’s kunnen opschalen en versnellen. Want als we de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 willen halen, moet impact ondernemen al in 2026 heel normaal zijn.”

Afbeelding: SDG Nederland