Thema 2: Impactfinanciering

Ook impactondernemers hebben financiering nodig om hun activiteiten van de grond te krijgen. Op dit moment kunnen zij slechts bij een beperkt aantal financierende diensten terecht, omdat de meeste nog zijn ingericht op financiële winst in plaats van positieve maatschappelijke impact.

Om te zorgen dat impact ondernemen in 2026 normaal is, is het dus nodig dat er meer financierende diensten voor deze ondernemingen beschikbaar zijn. Dit vraagt om het verder ontwikkelen en opschalen van impact- en resultaatfinanciering, net als van nieuwe verdien- en financieringsmodellen. Ook ondersteuning, facilitering en advisering van financiers is nodig, onder meer met inzicht in de mogelijke fiscale faciliteiten voor impactfinanciering. Waar aanspraak op subsidies of financiering belemmerd wordt, zijn oplossingen nodig. Daarnaast is het voor ondernemers zelf van belang om te weten hoe ze laagdrempelig toegang kunnen krijgen tot fondsen, geldverstrekkers en overheden.

Binnen dit thema is speciale aandacht voor lokale samenwerking tussen fondsen, overheden en andere stakeholders om gericht ter plekke impact te maken. Dit wordt ook wel place-based impact investing genoemd. De financiering en subsidiëring van deze samenwerkingen, vraagt om het verbinden van lokale en provinciale overheden met (lokale) publieke en private financiers. Daarnaast hebben ondernemers inzicht nodig in de manieren waarop ze op kunnen schalen en verduurzamen.

Werkgroep

Een werkgroep onder leiding van coördinator Bart Meijs (Social Impact Fonds Rotterdam) gaat met dit thema aan de slag. De themawerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Social Finance, DAM Nederland, Stichting MKB Financiering, Impact Noord, Bureau Raakt, Stadsmakers Fonds, KplusV, IMPACT024 en Social Handprint by MAEX.

Coördinator

Bart Meijs

THEMA 2: IMPACTFINANCIERING

bart@meijsimpact.nl

Je hebt gezocht op

Verlenging City Deal feestelijk ondertekend

Verlenging City Deal Impact Ondernemen feestelijk ondertekend De verlenging van de City Deal Impact Ondernemen is feestelijk ingeluid tijdens het…

Lees meer >

Project helpt sociaal mkb bij ESG-score

Project helpt sociaal mkb bij ESG-score Sociale mkb’ers in Nederland, Spanje en Oostenrijk, waaronder startups, kunnen zich nog tot 30…

Lees meer >

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig…

Lees meer >

Aandacht voor Impact Ondernemen op Congres Brede Welvaart

Aandacht voor Impact Ondernemen op Congres Brede Welvaart Op vrijdag 15 december organiseerde de Impact Economy Foundation de Nationale Conferentie…

Lees meer >

Provincie Overijssel is ambassadeur voor impact ondernemen

Provincie Overijssel is ambassadeur voor impact ondernemen De afgelopen drie jaar speelde de provincie Overijssel een belangrijke rol in het…

Lees meer >

Oproep van Social Enterprise NL: Vraag financiering aan voor projecten die bijdragen aan inclusief sociaal ondernemen!

Oproep van Social Enterprise NL: Vraag financiering aan voor projecten die bijdragen aan inclusief sociaal ondernemen! Ben jij een organisatie…

Lees meer >