Thema 4: Impact in het mkb

Het doel van thema 4 van de City Deal Impact Ondernemen is het agenderen van impactvol ondernemen als onlosmakelijk onderdeel van toekomstbestendig ondernemerschap. Dat willen we ‘buiten de bubbel’ doen: in het brede mkb. We willen ervoor zorgen dat ondernemen met impact makkelijker, vanzelfsprekender én aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Hierbij werken we samen met vertegenwoordigers van het mkb en ondersteunende partijen, zowel landelijk als in de regio.

Mkb-ondernemers hebben onder meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast verandert wet- en regelgeving op gebieden als duurzaamheid, sociale effecten en inclusie; denk bijvoorbeeld aan de CSRD-richtlijnen. Ook willen overheden maatschappelijk verantwoorder inkopen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er zakelijk enorme kansen zijn voor wie impactvol, missiegedreven of inclusief onderneemt.

Op deze aanknopingspunten gaan we dan ook inspelen. We willen het thema verder brengen door te informeren, te inspireren en te stimuleren dat zaken in beweging komen en verder ontwikkelen.

Informeren

Voor mkb-bedrijven en mkb-netwerken die graag meer op impact willen inzetten, willen we kennis en tools over relevante onderwerpen ontsluiten. Hierbij maken we gebruik van inzichten en gereedschappen die de partners van de City Deal Impact Ondernemen ontwikkelen. Denk hierbij aan City Deal-gerelateerde thema’s als:

  • het meten en zichtbaar maken van impact;
  • strategische samenwerking met impactondernemingen;
  • het financieren van impact en Place Based Impact Investing;
  • impactvol inkopen;
  • SROI;
  • inclusief werkgeverschap;
  • regionale netwerkvorming en samenwerking.

Inspireren

We gaan relevante, goede voorbeelden delen van mkb’ers die ondernemen met impact. Daarnaast willen we inspiratie- en kennissessies (helpen) organiseren: over impactonderwerpen die voor het bredere mkb relevant zijn en aansluiten bij de behoeften die daar leven, waardoor ze kunnen inspireren om impact in strategie en bedrijfsvoering op te nemen.

Stimuleren

Waar mogelijk, willen we helpen om voor het mkb belemmeringen weg te nemen bij het maken van aanspraak op subsidies of financiering. Ook willen we ontwikkelingen op fiscaal vlak volgen en in beeld brengen. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen om arbeidsmarkt- en toekomstige capaciteitsvraagstukken meer te integreren in (regionale) mkb-dienstverlening: als onderdeel van toekomstbestendig ondernemerschap.

Werkgroep

Een werkgroep onder leiding van coördinator Floortje van Aken (KplusV) gaat met dit thema aan de slag. De themawerkgroep bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van Voor Goed Agency, ROZ Groep, Impact Noord, Trailblazers (Starters4Communities), PwC, Ondernemend Nederland, KplusV, Hanzehogeschool Groningen en Social Handprint by MAEX.

Deze groep kan in de loop van 2024 verder worden uitgebreid. De coördinator informeert de themavolgers eens per kwartaal over de voortgang. Verkennen of je een rol kunt spelen in de werkgroep of op een andere manier actief kunt bijdragen aan meer impact in het mkb? Neem dan contact op met Floortje!

Resultaten, tools en meer

Coördinator

Floortje van Aken

THEMA 4: IMPACTVOL ONDERNEMEN DOOR MKB

f.vanaken@kplusv.nl

Je hebt gezocht op

Verlenging City Deal feestelijk ondertekend

Verlenging City Deal Impact Ondernemen feestelijk ondertekend De verlenging van de City Deal Impact Ondernemen is feestelijk ingeluid tijdens het…

Lees meer >

Achtste Nationale SDG Rapportage: actie nodig voor duurzame, inclusieve economie

Nationale SDG Rapportage: actie nodig voor duurzame, inclusieve economie Koop als overheid en bedrijfsleven duurzamer in. Zorg voor meer SDG-impactfinanciering….

Lees meer >

Oproep aan maakindustrie: benut sociaal ontwikkelbedrijf beter

Oproep aan maakindustrie: benut sociaal ontwikkelbedrijf beter Secrid en Cedris lanceren op de Dag van de Arbeid een campagne met…

Lees meer >

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig…

Lees meer >

Aandacht voor Impact Ondernemen op Congres Brede Welvaart

Aandacht voor Impact Ondernemen op Congres Brede Welvaart Op vrijdag 15 december organiseerde de Impact Economy Foundation de Nationale Conferentie…

Lees meer >

Werkgevers opgelet!: het Sociaal Innovatie Fonds (SIF) helpt werkgevers bij het investeren in inclusiviteit

Werkgevers opgelet: het Sociaal Innovatie Fonds (SIF) helpt werkgevers bij het investeren in inclusiviteit Wil je als werkgever investeringen doen…

Lees meer >