Thema 6: Impact ondernemen opnemen in onderwijscurricula

Kennis en kunde zijn van groot belang om impact ondernemen zichtbaar te maken – zie ook thema 1. De basis van die kennis en kunde is gedegen onderwijs en onderzoek. Om impact ondernemen normaal te maken, is het ook nodig dat nieuwe generaties al vroeg kennismaken met de ondernemingswijze. Beide redenen vragen om het integreren van impact ondernemen in de curricula van kennisinstellingen.

Werkgroep

Een werkgroep onder leiding van coördinator Jeroen Loef (Hanzehogeschool Groningen) gaat met dit thema aan de slag. De themawerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Avans Hogeschool, De Omslag, gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland en HAN.

Resultaten, tools en meer

Coördinator

Jeroen Loef

THEMA 6: IMPACT ONDERNEMEN IN ONDERWIJS

j.loef@pl.hanze.nl

Je hebt gezocht op

Verlenging City Deal feestelijk ondertekend

Verlenging City Deal Impact Ondernemen feestelijk ondertekend De verlenging van de City Deal Impact Ondernemen is feestelijk ingeluid tijdens het…

Lees meer >

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig…

Lees meer >