Thema 7: Beleid en ontwikkeling

Om impact ondernemen normaal te maken, is een sterk beleid en klimaat voor deze ondernemingswijze nodig. Om dit te realiseren, hebben de bij de City Deal betrokken lokale en nationale overheden behoefte aan ondersteuning, facilitering en advies. Dit gaat verder dan het in beeld brengen van dagelijkse struikelblokken voor ondernemers en het agenderen van juridische, financiële en beleidsmatige knelpunten: het is net zozeer van belang om kansen en goede voorbeelden naar voren te brengen. Hierbij kunnen ook ervaringen uit het buitenland bruikbare inzichten bieden. Daarnaast is het waardevol om kansen voor Europese en internationale samenwerking te onderzoeken en te benutten. Verder is het nodig dat de betrokken overheden en zelfstandige bestuursorganen gezamenlijk invulling geven aan de (aangekondigde) concrete beleidsmaatregelen die impact ondernemen beter en effectiever mogelijk maken.

Om het beleid goed af te stemmen en onderwerpen te agenderen, is een structurele dialoog nodig tussen lokale en nationale overheden, ondernemers en andere belanghebbenden. Door de samenwerking binnen de City Deal is hiermee al een begin gemaakt. De ambitie is om die dialoog binnen dit thema verder te ontwikkelen tot een vorm die zelfstandig voort blijft bestaan zodra de City Deal is afgerond.

Verder is het wenselijk om binnen dit thema:

  • de strekking en toepassing van wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en te verhelderen;
  • bewustwording in de eigen organisatie te vergroten, net als bewustzijn over en versterking van de eigen rol in het ecosysteem van impact ondernemen;
  • input te geven of expertise beschikbaar te stellen ten behoeve van nationale beleidsprogramma’s;
  • impact ondernemen zoveel mogelijk te agenderen in de relevante bestaande interdepartementale gremia.

Werkgroep

Een werkgroep onder leiding van coördinator Jorien van Lookeren Campagne (Social Enterprise NL) gaat met dit thema aan de slag. De themawerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Natuurlijk Inclusief, LaNSCO, De Omslag, Social Enterprise NL, Stichting MKB Financiering, gemeente Amsterdam en KplusV.

Resultaten, tools en meer

Coördinator

Jorien van Lookeren Campagne

THEMA 7: BELEID & ONTWIKKELING

jorien@citydealimpactondernemen.nl

Je hebt gezocht op

Verlenging City Deal feestelijk ondertekend

Verlenging City Deal Impact Ondernemen feestelijk ondertekend De verlenging van de City Deal Impact Ondernemen is feestelijk ingeluid tijdens het…

Lees meer >

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar

City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig…

Lees meer >

(Webinar) Modelleren van brede welvaart op regionaal en lokaal niveau: van theorie tot beleidsvorming

(Webinar) Modelleren van brede welvaart op regionaal en lokaal niveau: van theorie tot beleidsvorming Vrijdag 5 april 2024, 14.00-16.00 uur…

Lees meer >

Inspiratiesessie 28 maart: Aanbesteden met impact, het kan áltijd! Over het opschalen van MVOI beleid in je gemeente.

Inspiratiesessie 28 maart: Aanbesteden met impact, het kan áltijd! Over het opschalen van MVOI beleid in je gemeente. Op donderdag…

Lees meer >

Social Enterprise NL stuurt brief aan formateur Plasterk met betrekking tot impact ondernemen

Social Enterprise NL stuurt brief aan formateur Plasterk met betrekking tot impact ondernemen Samen bouwen we aan een economie waar…

Lees meer >

Makelaar met mandaat Chris Schuchmann legt verbindingen in Amersfoort

Makelaar met mandaat Chris Schuchmann legt verbindingen in Amersfoort Bestuurlijke professionals die de verbinding leggen tussen impactondernemers en gemeentelijke en…

Lees meer >