Uitgelicht: enquête impactondernemingen

De werkgroep Impact meten is weer een stap verder: er staat een enquête voor ondernemers online. Onderzoekers van Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam maakten de vragenlijst, onder toeziend oog van een bevlogen groep partners met ervaring met impact meten. De enquête staat open tot 3 maart. Help je mee met verspreiden?

Zo doe je dat

Kopieer onderstaande tekst en verspreid die via jouw eigen kanalen. Bedankt dat je meewerkt aan onze missie om zoveel mogelijk reacties van ondernemers op te halen!

In opdracht van de City Deal Impact Ondernemen voeren de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Windesheim onderzoek uit naar gebruik van verschillende instrumenten voor impactmeting. Uiteindelijk hopen we met de uitkomsten advies te kunnen geven over dooronwikkelingen naar een eenvoudig en eenduidig instrumentarium. Ben je ondernemer? Wil je dan deze enquête invullen? Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten.

Over de City Deal Impact Ondernemen: wij zijn een netwerk van bijna 100 Nederlandse partijen die zich inzetten voor een verbeterd ecosysteem voor impact ondernemen. Uitgebreide informatie over het netwerk en haar activiteiten vind je hier.