Handreiking ‘betalen voor impact’

Gemeenten willen graag veranderen en innoveren, maar lopen vaak tegen beperkingen aan in het huidige systeem. Een mogelijke oplossing kan gezocht worden in innovatieve financieringsvormen voor impactondernemers. 

Maatschappelijke initiatieven groeien makkelijker wanneer bij financiering niet gekeken wordt naar rendement, maar naar impact. Maar hoe kun je ‘betalen voor impact’ in de praktijk brengen? Welke juridische mogelijkheden zijn er? Dit zijn vragen waar nog veel gemeenten mee worstelen. In opdracht van FNO is daarom deze handreiking tot stand gekomen. Om antwoord en inzicht te bieden, en vooral een handvat om de volgende stap mee te kunnen zetten. Lees hier de handreiking.