Brede Welvaart centraal thema in Miljoenennota 

Op Prinsjesdag 2023 is de Miljoenennota 2024 gepresenteerd, met een baanbrekende focus op brede welvaart. Het belangrijkste nieuws is dat we niet langer alleen naar koopkracht kijken, maar naar het welzijn van mens en natuur, hier en elders, nu en in de toekomst.

Met de Miljoenennota 2024: ‘Begroten voor Brede Welvaart’ maakt het kabinet een grote stap voorwaarts in het denken vanuit brede welvaart.  In de nota wordt uitgebreid beschreven hoe het overheidsbeleid gericht is op het vergroten van brede welvaart voor iedereen, waarbij economische groei en financiële middelen als instrumenten worden ingezet om dit te bereiken. Brede welvaart kijkt naar het welzijn van mens en natuur, hier en nu, en elders en later. Dit wordt in de Miljoenennota beschouwd als een overkoepelend, algemeen doel voor alle beleidsterreinen. Belangrijk is dat het beleid wordt beoordeeld aan de hand van brede-welvaartsindicatoren en dat deze indicatoren een integraal onderdeel van de begroting vormen. 

Impact ondernemen past perfect binnen dit kader van brede welvaart-denken, zo bepleit de City Deal Impact Ondernemen al jaren. Impact ondernemingen, zowel impact first als impact second, leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. 

De link tussen Brede Welvaart en ondernemerschap werd gisteren ook door de Koning gelegd in zijn troonrede. Hierin stond het volgende: ‘De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot Brainport Eindhoven. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken.’

Impact ondernemen zorgt echter niet alléén voor de financiële mogelijkheid, maar werkt ook actief mee aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Een mooie ontwikkeling die we bij steeds meer ondernemingen zien. 

Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.