Buiten de kaders is er meer ruimte – Een bredere welvaart met Place Based Impact investing

Binnen de City Deal Impact Ondernemen zijn verschillende deelnemers actief met een Place Based Impact Investing aanpak. Doelstelling van Place Based Impact Investing is binnen een coalitie van impact partners de grote maatschappelijke uitdagingen in de stad aan te pakken. Zo creëren stakeholders gezamenlijk brede welvaart.

Sinds 2019 wordt de PBII methode geïmplementeerd in Rotterdam. Na 4 jaar ontwikkeling in Rotterdam is interesse ontstaan in andere gemeenten, mede door de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de CDIO. Manon Huntjes deed een verkennend onderzoek naar de PBII aanpak, de resultaten in Rotterdam en de potentie ervan in andere gemeenten. Lees haar artikel hieronder voor meer informatie over de Rotterdamse PBII aanpak en tips & tricks voor andere gemeenten.

Helaas kan dit document niet geladen worden. Download het document hier.

Het artikel lezen of downloaden kan ook hier.