City Deal Impact Ondernemen verlengt met twee jaar

De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) heeft de afgelopen drie jaar stevig bijgedragen aan een sterker ecosysteem voor impactondernemers. Toch is het netwerk, onder meer bestaande uit ministeries, gemeenten, financiers, intermediairs en ondernemingen, nog niet klaar. Daarom gaat de CDIO met twee jaar verlengen. De partners ondertekenen die verlenging feestelijk tijdens het aankomende Social Enterprise Overheidscongres.

De afgelopen drie jaar van de CDIO hebben vooral in het teken gestaan van netwerkopbouw, experimenteren en verkennen. Projectleider Edwin Teljeur somt een aantal resultaten op: “We hebben onderzoek, webinars, themasessies en werkbezoeken gefaciliteerd en georganiseerd. We hebben met verschillende partners, waaronder Platform31 en KplusV, de Toolbox ondersteuning impact ondernemen gepubliceerd. De gemeente Amsterdam heeft onlangs de CDIO opgenomen in het beleid. SCENTISS, een consortium van partijen uit het netwerk, heeft € 1,7 miljoen subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland. We hebben bijgedragen aan evenementen als het Social Enterprise Overheidscongres van vorig jaar, de Nationale Conferentie Brede Welvaart en het internationale Social Enterprise World Forum.”

De juiste mensen aan tafel

Toch zijn het niet eens de belangrijkste opbrengsten van de CDIO, zegt Edwin. “Dat de partners elkaar weten te vinden, is nog veel waardevoller. Het netwerk maakt het laagdrempelig mogelijk om de juiste mensen aan tafel te krijgen – bijvoorbeeld als een ministerie een uitdaging wil bespreken, zoals meer impact realiseren bij overheidsinkoop. Dit brengt ons nu in de juiste positie om op een aantal onderwerpen te versnellen. Daarom gaan we de CDIO tijdens de verlenging iets anders vormgeven.”

Thema’s

De eerste fase was nog opgezet rond drie sporen: Overheid, Netwerk en Financiering. De nieuwe fase is gebaseerd op zeven thema’s om de komende twee jaar doorbraken op te forceren. Denk hierbij aan onderwerpen als het zichtbaar maken van impact ondernemen, impactvol inkopen of meer verbinding maken met het reguliere mkb. Edwin: “Vanuit het netwerk komt voor elk een werkgroep met een coördinator. Ondersteund door ons kernteam, gaan zij gezamenlijk de stappen zetten om te zorgen dat impact ondernemen in Nederland normaal wordt.”

De nieuwe opzet van de CDIO is opgenomen in het addendum bij de oorspronkelijke convenanttekst. De partners zullen hier op 30 mei, tijdens het Social Enterprise Overheidscongres in Breda, hun handtekening onder zetten.