Eerste editie leergang gemeentelijk vastgoed voor impact ondernemen afgerond

Leergang ruimte maken voor impact makers

Voor gemeenteambtenaren is het niet makkelijk om letterlijk ruimte te maken voor vastgoed voor (startende) impact ondernemers. De leergang ‘Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen’ die partners van de City Deal Impact Ondernemen startten, nam beleidsambtenaren en vastgoedambtenaren in drie sessies mee in de mogelijkheden die er wél zijn. Op 31 maart vond het laatste bezoek aan het Hof van Cartesius in Utrecht plaats. Lees hier een korte terugblik en de plannen voor het vervolg.

Les 1: veranker in beleid

De kunst is om te zorgen dat het uitgangspunt om maatschappelijke waarde te creëren, op te nemen in beleid. Vaak is het onderwerp (maatschappelijke impact maken of impact ondernemen) van niemand. Zodra het in beleid is opgenomen, krijgt het een eigenaar en kan het impact maken beginnen.

Les 2: mix tot de max

Maatschappelijk vastgoed in eigen bezit van een gemeente is de eerste plek waar men aan denkt om impact makers plek te bieden. Op Landgoed Blom in Amersfoort leerden we dat het gaat om de juiste mix aan partijen – van commercie tot sociale ondernemingen – waardoor de kwaliteit van een gebied omhoog gaat. Dan gaat het over leefbaarheid of aantrekkelijkheid. In het Kabeldistrict in Delft helpt een community manager daarbij. Ook in de binnenstad gaat deze mix op, want met een impact maker in de winkelstraat onderscheid je je van ander centra.

Les 3: er kan meer dan je denkt

In de eerste plaats kan je als gemeente vastgoed beschikbaar stellen via verhuur. Maar ook overheden die geen of weinig maatschappelijk vastgoed bezitten kunnen ruimte maken voor impact ondernemers. Dat kan al laagdrempelig door inzet van je netwerk (denk aan makelaars, ontwikkelaars, eigenaars) of door excursies en expertsessies te organiseren. Daarnaast kan je denken aan het inrichten van een garantiefonds in samenwerking met investeerders of banken. Zo werd het Stadmakersfonds mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Utrecht.  

Anders denken

In september organiseert de City Deal Impact Ondernemen een terugkomdag voor de deelnemers van deze leergang. Maar, de potentie is veel groter, wetende dat Nederland meer dan 300 gemeenten kent. Partners STIPO, Spectrum Elan en Platform31 werken daarom aan een vervolgeditie.

“Als we maatschappelijk vastgoed voor maatschappelijk impact willen inzetten, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de mechanismen in het gemeentelijk vastgoed en begrip te ontwikkelen van de impactzijde. Die twee gescheiden werelden moeten we bij elkaar zien te brengen. Met de leergang impact & vastgoed van de City Deal Impact Ondernemen zetten we de eerste stap.”

Hans Karssenberg, oprichter STIPO en initiatiefnemer Stadmakersfonds

Het blijft dus hard werken om de omslag te maken naar realisatie van maatschappelijk rendement. Met alle ervaringen, voorbeelden en tips op zak, kunnen de deelnemers in ieder geval aan de slag om de ontschotting te gaan.

Waarom deze leergang?

De City Deal Impact Ondernemen is een netwerkorganisatie. We hebben als gezamenlijk doel om impact ondernemen centraal te stellen in gemeentelijk beleid. Dat valt nog lang niet mee. In vrijwel alle Nederlandse gemeenten is de grote woningbouwopgave dominant. De meerwaarde om toch ruimte te maken voor impact ondernemers zit in de vorm van leefbaarheid of het aantrekkelijk maken van een gebied. In sommige gevallen juist voorafgaand aan woningbouw. Hoe maak je ruimte voor impact makers? Deze vraag was de aanleiding voor de leergang.

De volgende partners van de City Deal Impact Ondernemen ontwikkelden de leergang impact & vastgoed: STIPO (Stadmakersfonds), Platform31, gemeente Apeldoorn, gemeente Haarlem, Social Enterprise NL, RONT Management, KplusV, Spectrum Elan en Social Finance NL.

En deze experts leverden een inhoudelijke bijdrage tijdens de workshops: Jaap Schoufour en Hans Karssenberg (STIPO), Tony Wijntuin (Wyne), Marc van Leent (Bijzondere Plekken), Mirjam de Graaf (gemeente Rotterdam), Noël Josemans en Willem Williams (Spectrum Elan) en Kristel Jeuring (LSA).