Europees project de Omslag en MKB amsterdam: Buy Wisely

Dit voorjaar gaat de Omslag in samenwerking met MKB Amsterdam aan de slag met het Europese project Buy Wisely. De Omslag start samen met 15 Europese landen met het 4-jarige Erasmus+ samenwerkingsproject B-WISE. WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Buy Wisely project focust zich specifiek op de verbinding tussen impactondernemen en het reguliere MKB.

Samenwerking wise en mkb

Buy WISEly heeft als doel om sociale ondernemingen die arbeidsintegratie realiseren (WISE’s) en reguliere midden en kleinbedrijven (MKB’s) in de betrokken landen beter te laten samenwerken. Dit doen ze door transactionele partnerschappen, zoals handelsrelaties, op te zetten en te bevorderen voor een duurzame buy social B2B-markt. Daarnaast wil Buy WISEly samenwerken op het gebied van arbeidsintegratie om zo tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen en ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen integreren op de reguliere arbeidsmarkt.

Buy WISEly heeft specifieke doelstellingen zoals

Er staan de komende 18 maanden tal van activiteiten gepland. Het project gaat 1 mei van start. Voor meer informatie, hou de bijeenkomstenpagina van de omslag in de gaten.