Het Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt

Steeds meer werkgevers willen investeren in inclusiviteit, maar te vaak ervaren ze nog drempels waardoor de investeringen uiteindelijk niet plaatsvinden. Het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), helpt hierbij. Het publiek-private fonds ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Door het sluitend maken van de businesscase beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen.  

Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, hanteert het SIF drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke begeleiding nodig is om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is in de vorm van een lening.

Bekijk voor meer informatie de factsheet en de website: www.sociaalinnovatiefonds.nl.