Bent u ondernemer of werkt u bij een mkb-bedrijf? En wilt u de maatschappelijke impact in uw bedrijf vergroten? Doe dan nu een voorstel voor een Impact Deal en ontvang ondersteuning van gemeente Amsterdam.

Wat is een Impact Deal?

In de Impact Deal leggen ondernemer en gemeente onderling afspraken vast over het vergroten van de impact van die onderneming. Bijvoorbeeld door de CO-2 uitstoot met 30 procent te verminderen of door 5 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

De deal is zo concreet mogelijk en de ondernemer definieert doelen, inspanningen en uitkomsten. Wij ondersteunen hierin door ons netwerk aan te bieden en mee te denken over bijvoorbeeld financiering en toegang tot Europese fondsen. Het is ook mogelijk dat meerdere bedrijven gezamenlijk een deal voorstellen.

Lees hier alle ins en outs over deze Impact Deals.