Impactanalyse pilot Sociaal innovatiefonds

De maatschappelijke baten van het Sociaal Innovatiefonds lijken ruimschoots op te wegen tegen de kosten, maar de verdeling van de baten moet beter. Dat blijkt uit een impactanalyse die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor deze analyse hebben SEO Economisch Onderzoek en Social Finance NL (SFNL)  de maatschappelijke baten en lasten van de eerste financieringen van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) in kaart gebracht. SFNL was daarbij verantwoordelijk voor de dataverzameling voor de analyse, SEO heeft de analyse uitgevoerd en de resultaten beschreven in het rapport ‘Impact Sociaal Innovatiefonds’.  De interpretatie van de bevindingen is gedaan door SFNL en worden geïllustreerde in onderstaande infographic.

Uit de impactanalyse blijkt dat de verwachte baten van de eerste twee financieringen van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) ruimschoots opwegen tegen de kosten. Het SIF heeft twee leningen verstrekt van in totaal € 650.000. De verwachte maatschappelijke baten van de baancreatie door deze twee leningen bedragen € 4.2 miljoen. Hiermee kan gesteld worden dat voor iedere euro aan lening er €6,42 aan maatschappelijke waarde wordt gerealiseerd. Let wel: het betreft een verwachting en uitgaande van de situatie dat de baancreatie doelen worden gerealiseerd. De verdeling van deze baten kan echter nog beter, aangezien het vooral de overheid waar de baten vallen en de werkgevers nog het minst profiteert. In onderstaande infographic zijn de belangrijkste resultaten overzichtelijk weergegeven.