Inspiratiesessie City Deal 2.0

Op dinsdag 20 juni kwamen meer dan 80 partners bijeen bij de Inspiratiesessie van de City Deal Impact Ondernemen. In de Boothstraatkerk in Utrecht keken de aanwezigen terug op de afgelopen 2,5 jaar van de Deal. Ook werd er naar de toekomst gekeken. Zo bespraken de partners in break-out sessies hoe de koers voor de verlenging van de deal, de City Deal 2.0, eruit zou moeten zien.

Inspiratie

Medio maart 2024 loopt de City Deal Impact Ondernemen in huidige vorm af, maar hoewel er in 2,5 jaar veel is gebeurd, zijn er nog veel doorbraken te behalen. Om terug te blikken op deze successen en koers te bepalen voor de verlenging kwamen de partners op deze middag, vlak na de eindpresentatie van het Rapport Impact Meten, bijeen.

In de warme kerkzaal werd de dag geopend door dagvoorzitter Bart Krull. Bart benadrukte dat het netwerk waar ze deel van uitmaakten draaide om verandering, en dat zij als veranderaars de krachten moesten bundelen om te verbinden, innoveren en ontregelen. Key note spreker Boukje Keijzer Keijzer nam het stokje over en sprak over de regels en de rek. Boukje inspireerde de aanwezigen door te laten zien dat er voldoende ruimte is tussen de regels door om doelen te verwezenlijken. Ze deelde haar persoonlijke ervaringen en moedigde het publiek aan om op een andere manier naar wetten en regels in onze maatschappij te kijken. Farida Polsbroek Polsbroek sprak over de waarde van het instrument city deal; een nuttig vehikel uit de koker van Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat versnelling en experimenteerruimte biedt door publiek-private samenwerking. Verder werd er gesproken over de verbinding met rijkspartners en de betekenis van een ‘dealmaker’ zoals Farida Polsbroek.

Panelgesprek

Ook een aantal coördinatieteamleden verschenen als panel op het toneel: projectleider Edwin Teljeur, Stefan Panhuijsen (Social Enterprise NL), Miriam Salomons (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Marco Florijn (FNO) Marc van Zanten (Gemeente Apeldoorn). Zij bespraken de meerwaarde van het netwerk. Besproken werd hoe de City Deal Impact Ondernemen binnen hun organisaties veranderingen te weeg bracht en doormiddel van samenwerking met andere partners doorbraken had gerealiseerd. Tot slot wierpen de coördinatieteamleden alvast een blik op de volgende fase: de City Deal 2.0. 

Break-outs

Na de koffie (met heerlijke koeken van Koeckebackers en complimenten van de Complimentenmakers) waren er mooie break-out sessies waarbij de deelnemers met elkaar om de tafel gingen. In de informele setting van de sessies werden nieuwe perspectieven en inzichten uitgewisseld. De moderators begeleidden de discussies en zorgden ervoor dat alle partnergroepen aan het woord kwamen. Tijdens de sessie over impactvol inkopen werd onder andere gesproken over het delen van best practices op operationeel niveau en afstemming van regionale criteria. Place based impact investment, resultaatfinanciering en het inzichtelijk maken van investeerders kwam onder andere aan bod tijdens de sessie over innovatieve financieringsinstrumenten. In de sessie ‘breed MKB impactvol’ en ‘Opschaling impact ondernemen’ ging het over ondernemersdienstverlening, het koppelen van initiatieven en het stimuleren van samenwerking. Al met al vruchtbare sessies, die als basis zullen dienen voor de startnotie voor de City Deal 2.0.

Een knallende afsluiting

In de plenaire afsluiting herhaalde Bart de kernwaarden van de City Deal Impact Ondernemen en nodigde hij de zaal uit om na te denken over hoe zij konden bijdragen aan het ontregelen – geïnspireerd door het pleidooi van Boukje. Als kers op de taart droeg Thijs de Lange van Ervaring Spreekt, hét sprekersbureau van ervaringsdeskundigen in Nederland, ons manifest voor en werd er tenslotte geproost op een vruchtbare dag.

De inspiratiesessie van City Deal 2.0 was een dag vol inspiratie, reflectie en het delen van inzichten.