KVK versterkt inzet voor impact ondernemingen 

Jan Bockma

De Kamer van Koophandel (KVK) is een van de bijna honderd partners van de City Deal Impact Ondernemen (CDIO). Onlangs praatte Edwin Teljeur, projectleider CDIO, zo’n vijftien KVK’ers uit diverse hoeken van de organisatie bij over impact ondernemerschap. 

Impact ondernemers en ‘reguliere’ ondernemers hebben vaak dezelfde vragen. Hoe start je een bedrijf? Waar vind je financiering? Met welke wet- en regelgeving moet je rekening houden? Maar voor impact ondernemers komen daar nog uitdagingen bij. Hoe breng je bijvoorbeeld in beeld dat je maatschappelijke missie vooropstaat in plaats van winstmaximalisatie? En hoe maak je je impact meetbaar? 

Het zijn bij uitstek zaken waar KVK een belangrijke ondersteunende rol in kan spelen. Denk aan het bieden van goede informatie, maar ook gericht doorverwijzen van ondernemers naar regelingen, coachingsmogelijkheden in de gemeente, regio of provincie, toegang tot (alternatieve) financieringen of regionale impactnetwerken – en nog veel meer. 

  

Dienstverlening optimaliseren 

De sessie met Edwin Teljeur maakte duidelijk dat impact ondernemerschap breed leeft binnen KVK; een vruchtbare basis om daadwerkelijk in actie te komen. Zo gaat KVK onderzoeken hoe zij haar dienstverlening kan optimaliseren en in kan zetten voor impact ondernemers. Denk aan het bieden van meer en gerichtere informatie over bijvoorbeeld wetten, regels, ontwikkelingen, subsidies en de arbeidsmarkt, maar ook het delen van inspirerende en mooie voorbeelden. Daarnaast wil KVK meer houvast bieden aan adviseurs, door tools en kennis intern te delen. 

Edwin Teljeur: “Bij de samenstelling van die informatie, kan KVK natuurlijk altijd een beroep doen op de enorme hoeveelheid kennis en kunde binnen het netwerk van de CDIO. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop de partners samenwerken aan een beter ecosysteem voor impact ondernemers. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze stappen op weg naar ons doel voor 2026, namelijk dat impact ondernemen normaal is geworden!”