Manifest Sustainable Procurement ter versnelling van duurzaam inkopen

Koopt jouw organisatie al duurzaam in? Onderteken het Manifest Sustainable Procurement en doe mee met de beweging om duurzaam inkopen te versnellen!

Wat is dit manifest?

Het doel van dit manifest is om bedrijven en semi-publieke instanties te stimuleren door te groeien naar een ambitieuze duurzame inkoopketen en zo bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Waar het Manifest MVOI van de overheid is gestoeld op 6 MVOI thema’s, werkt het Manifest Sustainable Procurement met de 17 SDG’s.

Het manifest is een initiatief vanuit SDG Nederland, de SDG12 Alliantiecoördinator en GSES. Het manifest wordt verder gebracht door een groeiende groep aan ondersteunende partijen, waaronder MVO Nederland, UN Global Compact Netherlands, Nevi en CO2-prestatieladder bijvoorbeeld. Ook de City Deal Impact Ondernemen ondersteunt het Manifest Sustainable Procurement. Daarom moedigen we partners aan om het manifest te onderteken en duurzaam inkopen te versnellen. Voor meer informatie kun je ook terecht op sustainable-procurement.nl of lees download hier het hele manifest.

Waar tekent een ondertekenaar voor?

Door het manifest te ondertekenen committeert jouw organisatie zich aan: 

Wat biedt dit een ondertekenaar?

Rondom het manifest bouwen we een beweging van bedrijven en semi-publieke instellingen van verschillende groottes en sectoren, zodat we bijvoorbeeld samen kunnen optrekken in:

Om scherp te krijgen waar de behoeften in de community precies liggen, gaan we een actieagenda formuleren. 12 Oktober zijn alle ondertekenaars uitgenodigd om hierover mee te denken.

Bijeenkomst ondertekenaars

Op 12 oktober komen de ondertekenaars bijeen in de Machinist in Rotterdam en gaan we een gezamenlijke ‘actieagenda’ bepalen: met welke acties kunnen we samen optrekken om duurzaam inkopen te versnellen? Wat zijn de uitdagingen én kansen om deze te overkomen? 

Je kunt je als ondertekenaar ook gratis inschrijven voor de webtool ISO20400 training van de Nevi om nèt die extra verdiepingsslag op duurzaam inkopen te kunnen maken. Let op: de laatste mogelijkheid is 27 september.