Minister Schouten bezoekt inclusieve kampeerpionier Campooz

Opening nieuwe werklocatie in Assen, 21 plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Assen, donderdag 15 juni 2023 – Onder toeziend oog van Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie, Pensioenen, opende kampeermerk Campooz vandaag haar nieuwe werklocatie in Assen. Hiermee verplaatst Campooz een deel van haar productie en assemblage vanuit het buitenland naar Assen. Het Drentse bedrijf pioniert op het gebied van inclusief werkgeverschap en creëert 21 plekken voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het pand is medegefinancierd vanuit een lening van het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de keten te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde.

Tijdens de opening werden de eerste nieuwe werkstations in gebruik genomen door de huidige werknemers van Campooz. Takels, toegankelijkheid en flexibele werkhoogtes zorgen ervoor dat mensen met en zonder een arbeidsbeperking hier werkzaamheden kunnen uitvoeren. Minister Schouten ging met hen in gesprek over hun werkplek bij Campooz: “Door met elkaar anders naar arbeid te kijken, kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is groot: zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij hebben er baat bij. Geweldig om dat hier bij Campooz in de praktijk te zien,” aldus Schouten. 

Investeren in inclusiviteit loont

Divers onderzoek toont aan dat het loont om te investeren in inclusiviteit, al gaan voor de werkgever de kosten vaak voor de baten uit. Het Sociaal Innovatiefonds zorgt voor de voorfinanciering van kosten die gemaakt moeten worden door een werkgever om de banen te creëren. Naast het SIF zijn ook de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en MKB Fonds Drenthe betrokken als financiers. Bij Campooz gaat het om mensen uit de doelgroep banenafspraak, maar ook om statushouders en mensen die om een andere reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met Werkplein Drentscha Aa, de sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, zijn resultaatafspraken gemaakt, waarbij Campooz voor elke duurzame inclusieve baan die ze realiseren een vergoeding krijgt. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te lossen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten.

Sociale impact maak je samen

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) ondersteunt werkgevers bij het grootschalig investeren in een inclusieve businesscase. In het nieuwe pand van Campooz zijn werkstations geplaatst die inclusief werken mogelijk maken.Raoul Veldink, directeur Campooz: “De samenwerking die wij hebben opgezet met het Sociaal Innovatiefonds en Werkplein Drentsche Aa is zeer waardevol. Het biedt ons de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden en daarmee sociale impact te maken. Denk aan speciaal ontwikkelde werkstations, aangepaste werkzaamheden in verband met een beperking en de juiste begeleiding. Met name de nauwe samenwerking met Werkplein Drentsche Aa maakt zaken als jobcoaching en de administratieve afhandeling inzichtelijk en beheersbaar”.

Over het Sociaal Innovatiefonds

Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt de samenwerking gezocht met zowel publieke als private financiers en bestaande voorzieningen om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Alles met als doel om de werkgever in staat te stellen om de investeringen te doen die leiden tot duurzame baancreatie. Social Finance NL is uitvoerder van het SIF en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital. Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl

Over Campooz

Campooz, gevestigd in Assen, is een snelgroeiend bedrijf dat is opgericht in 2016. De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van kampeer- en outdoorartikelen. Groot geworden door stoere vouwwagens met namen als Fat Freddy en Lazy Jack. Het assortiment bestaat verder uit caravanluifels en accessoires. Onder de namen Campooz en Rebel-Outdoor worden producten verkocht via een uitgebreid dealernetwerk in tien verschillende landen. Meer informatie op www.campooz.com

Opening van het nieuwe pand van Campooz door Minister Carola Schouten in Assen.