Nieuwjaarsbijeenkomst City Deal Impact Ondernemen

Op donderdag 26 januari 2023 was het zover! De eerste fysieke bijeenkomst georganiseerd voor alle partners van de City Deal Impact Ondernemen. We kwamen samen bij de impactonderneming in Restaurant Zuilen, Colour Kitchen. Jouri Schoemaker van PieterPot riep op om de duurzame keuze ook de makkelijke keuze te laten zijn en Tine de Moor liet, aan de hand van onderzoek naar verschillende coöperaties, zien dat het waardevol is om soms dwars tegen je onderbuikgevoel in te geloven in nieuwe vormen van samenwerken. Dit inspireerde de gesprekken en we hebben elkaar beter leren kennen. Het smaakt naar meer!