Oproep: doe mee aan field test duurzaamheidsrapportage!

Je hebt er vast al eens van gehoord: CSRD, de nieuwe standaard om duurzaamheid te rapporteren. Deze ontwikkeling is ook voor impact ondernemers, financiers en andere belanghebbenden van belang. Wil je mee helpen bepalen hoe de vrijwillige standaard er voor het mkb uit komt te zien en inzichten opdoen? Meld je dan uiterlijk 31 januari aan voor de field test van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) via VSME@efrag.org (onder andere niet-beursgenoteerd mkb) of LSME@efrag.org (voor onder meer beursgenoteerd mkb).

CSRD-rapportages zijn sinds dit jaar verplicht voor grote bedrijven en vanaf 1 januari 2026 voor het beursgenoteerde mkb – het niet-beursgenoteerde mkb volgt daarna. Als impact onderneming krijg je er dus ook mee te maken; op termijn of zelfs nu al, omdat je diensten of producten levert aan grote bedrijven en ze je vragen om informatie te leveren voor hun rapportages.

Naast de verplichte standaarden voor grote bedrijven, worden er ook vrijwillige standaarden voor mkb-ondernemingen ontwikkeld. Als impact ondernemer meedoen aan de field test is waardevol, omdat je andere perspectieven kunt bieden dan het reguliere bedrijfsleven; je bent doorgaans al langer bezig met je maatschappelijke verantwoordelijkheid en de impact die je hebt op onderwerpen als duurzaamheid. En als je straks een inkoper informatie levert om een CSRD-rapportage te maken, is het belangrijk dat de standaard ruimte biedt om jouw gegevens op de juiste waarde te schatten. Ook de perspectieven van gebruikers van de rapportage, zoals financiers, zijn zeer welkom.

Je hoeft niet de volledige CSRD-standaard te testen; het is ook mogelijk om de onderdelen te kiezen die voor jou relevant zijn. Meer informatie over de veldtest en de aanmelding vind je op de site van EFRAG.