Sprekersbureau met ervaringsprofessionals

#ikbennietdeuitzondering

Er zijn diverse groepen in onze maatschappij die aan de kant lijken te staan. Mensen met een uitkering, met een beperking of andere fysieke of mentale gezondheidsproblemen, mensen die in armoede leven of zelfs geen thuis hebben. Het beeld van deze groepen mensen is vaak erg negatief en slecht onderbouwd. Het sprekersbureau wil hier graag verandering in brengen. Het Sprekersbureau wilt de verhalen van mensen delen om bewustwording te creëren en een reëel beeld te schetsen van mensen die een uitkering ontvangen. Er zijn hierover zoveel meer positieve verhalen te vertellen dan nu gebeurt. Verhalen die meer regel zijn dan uitzondering!  Vanuit het #ikbennietdeuitzonderikng initiatief wordt er daarom hard getimmerd aan een Sprekersbureau.

Uitgesproken divers!

Het Sprekersbureau biedt een breed scala aan ervaringsdeskundige sprekers, tafelgasten, host en (dag)voorzitters. Kandidaten die door het Sprekersbureau worden aangeboden hebben een uitgesproken en door (eigen) ervaringen onderbouwde mening over de thema’s waarvoor ze worden ingehuurt.

De toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen is groot, maar wordt nog te vaak ‘afgedaan’ met een (goedbedoelde) bos bloemen of een boekenbon. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de waarde aan tafel en wordt, veelal onbedoeld en onbewust, ervaringsdeskundigheid weggezet als leuke bijkomstigheid. Hierin wil het Sprekersbureau een verandering teweeg brengen. Voor de ervaringsdeskundigen die via het sprekersbureau worden geboekt, wordt een marktconform tarief gerekend.

Dit betekent ook dat het Sprekersbureau de kandidaten levert, die de toegevoegde waarde leveren die gevraagd wordt.

Het Sprekersbureau is nog in de opbouwfase, maar houd de website in de gaten: http://www.ikbennietdeuitzondering.nl/

Heb jij een verhaal dat je wilt delen? Wil je je aansluiten bij het Sprekersbureau? Of wil je een spreker boeken? Neem dan contact op met Jessica de Ruijter: jessica@lansco.nl / 06-25058155