Atlas impact ondernemingen

De belangstelling voor impact ondernemingen neemt toe. Met name onder de noemer brede welvaart groeit de aandacht voor bedrijven die positieve maatschappelijke impact maken. Met deze groeiende aandacht, ontstaat een behoefte aan informatie. Stakeholders zoals overheden of financiers hebben deze informatie nodig om succesvol met impact ondernemingen te kunnen werken. Het gaat daarbij om informatie over het aantal impact ondernemingen in Nederland, de regio’s waar ze gelokaliseerd zijn en de impactgebieden waar ze aan werken. Deze informatie is tot nu toe slechts in beperkte mate en als gefragmenteerde data beschikbaar.

Een aantal partners van de City Deal Impact Ondernemen waaronder KplusV, Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken hebben het initiatief genomen om informatie over impact ondernemingen inzichtelijker te maken. Met deze data kan vervolgens een meta analyse worden gemaakt die een beeld geeft van de ‘sectorontwikkeling’ van impact ondernemerschap.

Je hebt gezocht op