United Repair Centre zet impact centraal en haalt bij zes impactfinanciers € 1,5 miljoen op.


Een consortium van Nederlandse impactfinanciers investeert €1,5 miljoen om de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame textielindustrie te versnellen. De financiering gaat naar het missiegedreven United Repair Centre (URC) dat hiermee ruim 100 banen creëert voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en 1 miljoen kilo textielafval bespaart. Onder het motto ‘Repair is the new cool’ stimuleert URC kledingmerken en consumenten om kleding te repareren en de levensduur te verlengen, zodat de CO2-footprint wordt verkleind. Merken die zich bij het URC aansluiten, waaronder pioniers als Patagonia, Scotch & Soda en recent ook Decathlon, implementeren de reparatieservice in hun businessmodel. De kledingreparaties worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De investering helpt URC om te versnellen en volgt uit een krachtenbundeling van het Sociaal Innovatiefonds, de Rabo Foundation, Oranje Fonds, Fair Capital Partners Impact Investing, Start Foundation en ROM InWest.

Een businessmodel voor een betere wereld

Financieringen worden doorgaans uitsluitend gebaseerd op financiële KPI’s, waardoor het voor sociale ondernemers vaak moeilijker is om de juiste financiering te krijgen. Thami Schweichler, oprichter van het URC vindt het geweldig dat maar liefst zes impactfinanciers bereid zijn om het URC te ondersteunen in de missie om jaarlijks 300.000 hoogwaardige kledingreparaties uit te voeren. Zoals hij zelf zegt: “Dit biedt niet alleen vertrouwen in ons businessmodel, maar ook in de medemens die durft te investeren in een betere wereld. Bovendien bieden de professionele begeleiding en adviezen die we van het consortium krijgen hoop voor de toekomst waarin het URC een voorbeeld businessmodel kan zijn voor anderen. Als impact ondernemer loop je er namelijk vaak tegenaan dat de impact die je maakt niet meegenomen wordt in de businesscase. De maatschappelijke waarde die je creëert is dus niet terug te zien, terwijl dat juist de kern van de organisatie vormt.”

Een investering met maatschappelijk rendement

Volgens Rob Peelen, programmamanager van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) snijdt het mes bij URC  aan meerdere kanten: de investering van het consortium stimuleert systeemverandering in de vervuilende kledingindustrie, het zet in op verandering van consumentengedrag – repair is the new cool – en het creëert ruim 100 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een groot deel van de investering wordt gebruikt voor het aannemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt het ingezet voor een speciaal opleidingsprogramma dat URC ontwikkelt: de ´URC Academy´, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot gecertificeerd kledingmaker.

Investeren in een inclusieve businesscase loont

Het SIF ondersteunt ondernemers die een positieve businesscase zien in inclusiviteit, maar hulp nodig hebben om dit rond te krijgen. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat betekent dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Rob Peelen: “Vanuit deze werkwijze financiert het SIF het URC met een lening van €400.000. We hebben berekend dat de sociale winst van deze financiering kan oplopen tot €1.500.000. En deze winst staat dan nog los van de ecologische impact én de impact die gecreëerd wordt door de andere financieringen van het consortium. Een prachtig voorbeeld dat laat zien dat investeren in inclusiviteit loont!”

Wil jij ook investeren in een inclusieve businesscase en kun je hier hulp bij gebruiken? Kijk dan op www.sociaalinnovatiefonds.nl of stuur een e-mail naar info@sociaalinnovatiefonds.nl.