Verlenging City Deal Impact Ondernemen feestelijk ondertekend

De verlenging van de City Deal Impact Ondernemen is feestelijk ingeluid tijdens het Social Enterprise Overheidscongres, donderdag 30 mei in poppodium MEZZ te Breda. Zowel bestaande als nieuwe partners hebben ter plekke getekend om de samenwerking nog twee jaar voort te zetten.

De Kleine Zaal van poppodium MEZZ zit om drie uur ’s middags helemaal vol met partners van de City Deal Impact Ondernemen. Op het podium staat Roos Marinissen (Platform31): normaal gesproken projectsecretaris van de City Deal, maar speciaal voor deze gelegenheid in de rol van presentator. Na een kort welkomstwoord, nodigt ze projectleider Edwin Teljeur uit om terug te blikken op de successen en uitdagingen van de afgelopen drie jaar. Hij spoort de partners aan: “We moeten vooral buiten de bubbel stappen.”

Het is een boodschap die de Dordrechtse wethouder Chris van Benschop onderschrijft. Haar gemeente is een van de nieuwe partners binnen de City Deal. “Om te laten zien wat wij doen voor ondernemen met impact, maar vooral om van andere partners te horen wat we nog meer kunnen doen. Hoe stap je nou uit die bubbel en laat je zien dat dit waarde heeft? Niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch?”

Ze vertelt enthousiast over het label dat is ontwikkeld door Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Hiermee kunnen ondernemingen laten zien wat ze nu al doen en welke impact ze bereid zijn te maken. Van Benschop: “Niet als keurmerk, maar zodat we ze als gemeente kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld bij gronduitgifte. Inmiddels hebben al 65 ondernemingen zich aangemeld.”

Een goedgevulde zaal met partners van de City Deal Impact Ondernemen.
City Deal-projectleider Edwin Teljeur.
Presentator Roos Marinissen in gesprek met Dordrechtse wethouder Chris van Benschop.

Van sporen naar thema’s

Met de verlenging zal de opzet van de City Deal enigszins veranderen. De eerste fase was gebaseerd op drie sporen: Overheid, Netwerk en Financiering. Tijdens de tweede fase worden deze vervangen door zeven thema’s, alle met een eigen werkgroep en coördinator. Reden genoeg om ook de themacoördinatoren aan de partners voor te stellen. Alleen Jeroen Loef, strategisch adviseur Ondernemerschapsonderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen en themacoördinator Impact ondernemen opnemen in onderwijscurricula, moet verstek laten gaan, want hij zit in het buitenland. “Hij heeft ons wel een mooie ansichtkaart gestuurd uit Zürich”, vertelt Roos Marinissen. “Daar heeft hij belangrijke dingen te doen met impactonderwijs, dus we vergeven hem dat hij er vandaag niet is.”

Bartel Geleijnse, directeur en medeoprichter van impactonderneming The Colour Kitchen, is coördinator van Impact ondernemen zichtbaar maken. “Met de organisaties die zich voor dit thema hebben aangemeld, gaan we op zoek naar mooie samenwerkingen tussen impactondernemingen en het reguliere bedrijfsleven. Waarom wordt daar samengewerkt? En gebeurt dat ook transparant?”

Dat laatste is belangrijk voor de tweede pijler van het thema: impact meten. Geleijnse: “Hóé wordt impact gemeten? Gebeurt dat eenduidig? En als derde pijler: wordt daar ook waarde aan verbonden?”

Want impact die waarde heeft, kun je financieren. Bart Meijs, directeur van Social Impact Fonds Rotterdam, weet daar alles van: hij is coördinator van het thema Impactfinanciering. Tijdens de eerste fase van de City Deal was hij al een van de coördinatoren van het spoor ‘Financiering’. Destijds was het een bewuste keuze om vooral in te zetten op resultaatfinanciering: financiering die pas plaatsvindt zodra de impact daadwerkelijk is gerealiseerd. Mogelijkheden tot impactfinanciering – financiering vóóraf, bijvoorbeeld om een impactonderneming te helpen met opstarten – zouden er al genoeg zijn.

“Een inschattingsfout”, zegt hij nu. “Van die impactfinanciering is namelijk nog helemaal niet genoeg beschikbaar. Daar meer kapitaal naartoe brengen, wordt – naast voortbouwen op resultaatfinanciering – het tweede speerpunt.” Maar de ambities reiken nog verder, vertelt Meijs: “Het gaat ook om het brengen van kennis, kunde en netwerk naar impactondernemers.”

Bartel Geleijnse, coördinator Impact ondernemen zichtbaar maken.
Themacoördinatoren Edwin Jong (l) en Bart Meijs in gesprek met Roos Marinissen.
Themacoördinatoren André Brasser (l), Floortje van Aken (m) en Jorien van Lookeren Campagne.

Impact en het mkb

De coördinator van het thema Regionale impactnetwerken versterken en verbinden met reguliere mkb-netwerken is André Brasser, oprichter van Stichting Stadsgarage Haarlem. Brasser: “Alles wat je verzint in de City Deal – inkoop, financiering, netwerk – vindt plaats op een plek die je de ‘regio’ zou kunnen noemen.” Samen met de themawerkgroep wil hij een aantal impactnetwerken versterken en verbinden met het mkb. Ze gaan zich richten op enkele regio’s rond gemeenten die actief zijn in de City Deal. “Daarbij kunnen we ons spiegelen aan een aantal plekken in Nederland waar dit al gebeurt.”

Naast verbinden met het mkb, is er veel te winnen als het midden- en kleinbedrijf in Nederland zélf impactvol gaat ondernemen. Hier gaat themacoördinator Floortje van Aken, adviseur van KplusV en directeur van Impact Noord, mee aan de slag. Vanuit haar werk zit ze in veel mkb-versnellingsprogramma’s. Ze ziet dat ondernemers met grote transities te maken hebben: ze moeten digitaliseren, vergroenen én socialer ondernemen. Maar ze hebben ook te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijk hebben overheden toenemende aandacht voor ondernemen met maatschappelijke impact en wordt die ondernemingswijze steeds meer beloond. Daar ligt dan ook een “waanzinnige kans” volgens Van Aken: “In je bedrijfsvoering, in je markt, in je strategie.” Ze wil die kans veel dichter bij mkb’ers brengen. “Het mooie is dat er in dit netwerk al een gigantisch aanbod aan inspiratie, informatie en kennis te delen is. Mijn missie is om die met jullie hulp buiten de bubbel te krijgen.”

Impact en de overheid

De door Van Aken benoemde aandacht en beloning vanuit overheden, behoort ook tot het thema van Edwin Jong. De social impact lead van Deloitte coördineert namelijk het thema Impactvol inkopen: hoe kunnen de (Rijks)overheid, lagere overheden en gemeenten hun inkoopvolume goed inzetten om maatschappelijke impact te maken? Jong: “Die ruimte is er al in de Aanbestedingswet, artikel 1.4. lid 2. Binnen de City Deal is een werkgroep al langer bezig met dit onderwerp. Als we met al die enthousiaste mensen voor elkaar krijgen dat overheden de ruimte in de wet gaan nemen, dan gaat het vliegen. Dan wordt er met dat enorme inkoopvolume zóveel impact gemaakt, dat we over twee jaar terugkijken en denken: dat hadden we nooit kunnen voorzien.”

De overheid is ook het aandachtspunt van Jorien van Lookeren Campagne, themacoördinator Beleid en ontwikkeling. Zij betreedt als laatste het podium, want ze heeft het druk vandaag: ze is namelijk ook nog eens namens Social Enterprise NL de organisator van dit congres. Gelukkig speelt ze een thuiswedstrijd: “Normaal gesproken is het best ingewikkeld om uit te leggen wat het thema inhoudt, maar vandaag is het erg simpel. Het gaat namelijk om wat we hier aan het doen zijn: de werelden van ondernemers en overheden bij elkaar brengen. We willen bereiken dat ze elkaar ook buiten dit soort evenementen gaan vinden in de maatschappelijke uitdagingen. Dat gaan we doen vanuit het netwerk van betrokken partijen en bevlogen, ondernemende ambtenaren. Maar het gaat ook over wat er op Europees niveau gebeurt en hoe we daar de Nederlandse overheid mee kunnen stimuleren om in actie te komen. En we gaan kijken wat er nodig is zodra de City Deal is afgelopen – het is goed om daar nu vast over na te denken.”

It’s the Eye of the Tiger…

En dan is het grote moment daar: de feestelijke ondertekening van de verlenging. Dealmaker Farida Polsbroek brengt een groot bord het podium op. Het beeldscherm vult zich met foto’s van wethouders die er niet bij konden zijn, terwijl ze hun handtekening onder de verlenging zetten. Onder begeleiding van de klanken van Survivors jaren-80-hit The Eye of the Tiger zet Chris van Benschop als eerste live haar handtekening op het grote bord, gevolgd door de Bredase wethouder Marike de Nobel. Hierna volgen tal van andere partners. Na een groepsfoto komt niet alleen een einde aan deze speciale bijeenkomst, maar ook aan het Overheidscongres zelf. Met een gezellige gezamenlijke borrel in het nabijgelegen Chasse Botanique wordt een geslaagde dag afgesloten – vol energie om met z’n allen buiten die bubbel te stappen.

Chris van Benschop, wethouder Dordrecht, zet haar handtekening voor de verlenging.
Ook Marike de Nobel, wethouder van gaststad Breda, tekent voor de City Deal 2.0.
Een trots moment!

Social Enterprise Overheidscongres

De sessie van de City Deal Impact Ondernemen vond plaats als onderdeel van het Social Enterprise Overheidscongres. Tijdens dit jaarlijkse congres komen overheidsprofessionals, ondernemingen en andere spelers binnen de impactsector samen. Deze alweer tiende editie werd georganiseerd door Social Enterprise NL in samenwerking met de gemeente Breda, FNO Zorg voor kansen, de provincie Noord-Brabant en de City Deal Impact Ondernemen. Onder meer de Bredase wethouders Carla Kranenborg-van Eerd en Marike de Nobel betraden het podium, evenals Ilknur Donmez van van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De keynote speech was van hoofdeconoom Hans Stegeman van Triodos Bank. Na het plenaire deel vonden in drie ronden verschillende deelsessies plaats. Meer hierover is te lezen in het volledige verslag van het congres op de website van Social Enterprise NL.

Lees het volledige verslag

Foto’s: Nathalie van der Heuvel