Geslaagde bijeenkomst over Impactinstrumenten bij overheidsinkoop

MAEX, B Corp, de Code Sociale Ondernemingen en PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) sloegen op verzoek van de City Deal Impact Ondernemen de handen ineen voor de online sessie Impactinstrumenten bij overheidsinkoop, wat zijn de verschillen? op donderdag 23 november. Tijdens de bijeenkomst vertelden sprekers wat de verschillende impactinstrumenten of -keurmerken inhouden, waarin ze van elkaar verschillen en hoe ze elkaar aanvullen. Ook besprak Marc van Zanten aan de hand van twee mooie voorbeelden hoe gemeenten in de praktijk gebruik kunnen maken van de instrumenten.

De bijeenkomst werd gefaciliteerd door de City Deal Impact Ondernemen en is slechts informerend bedoeld. De City Deal Impact Ondernemen heeft geen voorkeur voor een van de partijen, ook niet ten opzichte van andere instrumenten of certificerende organisaties die niet bij deze bijeenkomst betrokken zijn.

Het programma zag er als volgt uit:

Helaas kan dit document niet geladen worden. Download het document hier.

Of bekijk de slides hier.