Categorie: resultaatfinanciering

Toolbox Makelaars met Mandaat

31-10-2023 | Actualiteiten

Toolbox Makelaars met Mandaat Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke en circulaire ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners…

Impactanalyse pilot Sociaal innovatiefonds

11-04-2023 | resultaatfinanciering

Impactanalyse pilot Sociaal innovatiefonds De maatschappelijke baten van het Sociaal Innovatiefonds lijken ruimschoots op te wegen tegen de kosten, maar…

Video & podcast: ‘resultaatfinanciering – betalen voor impact?’

09-02-2023 | resultaatfinanciering

Donderdag 22 september vond het webinar “Resultaatfinanciering: betalen voor impact?” plaats. Een webinar gericht op resultaatfinanciering; verschillende sprekers gingen in gesprek over de voordelen en de uitdagingen, zowel vanuit het oog van een gemeente als ondernemer en financier. Luister en bekijk hier het webinar terug.